Enormt intresse för Odla 1 kvadratmeter lin

Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter. Så var uppmaningen för invånare i länet när hemslöjdskonsulenterna uppmanade till intresseanmälan för att få en odlingspåse hemskickad. Det kommer säker ett par hundratal för ett så stort län som vårt, gissade Charlotte Hellsten Husman vid Region Stockholm. Över 1.200 fröpåsar skickades ut!

Blå ängar av lin 

Intresset för evenemanget var så stort att vi fick stänga anmälan i förtid. Nu har ett nyhetsbrev till alla linodlare skickats ut med instruktioner och råd. Under odlingsåret kommer det att föras Odlingsdagböcker. 

Under odlingssäsongen får odlarna även odlingstips, kulturhistorisk kuriosa och mycket annat med lin-anknytning.

Till hösten blir det tillfällen att bereda linet, alltså att förvandla linhalmen till fiber (lintåga). Då kommer vi att samlas i länet på olika platser för att bråka, skäkta och häckla. Tid och plats återkommer vi till.

I Stockholms län samarbetar hemslöjdskonsulenterna i Region Stockholm med Linodlarföreningen Fransåker, Stockholms läns Hemslöjdsförening och Svensk Hemslöjd.

Tillbaka till nyhetslistan kultur