Kunskapsförmedling

I vårt uppdrag som hemslöjdskonsulenter arrangerar vi evenemang och mötesplatser där du som är slöjdintresserad kan utforska och fördjupa dig i olika slöjdtekniker och materialområden. Vi är övertygade om att slöjd bäst förmedlas och utvecklas när människor använder sina händer på riktigt – när vi utövar och upplever tillsammans.

Varför slöjdkurser?

Genom åren har vi arrangerat en mängd kortare och längre slöjdmöten i form av slöjdkurser, workshops och prova-på-tillfällen, riktade slöjdutbildningar, slöjddemonstrationer, öppna träffar och mycket annat.

Med pandemin blev förutsättningarna nya och vi utvecklar verksamheten i takt med världsläget. Tillsammans är bättre och roligare än ensam, så vi etablerar nu nya samarbeten där andra aktörer genomför slöjdmöten i form av kurser med stöd av oss. En del fysiska möten ersätts också med digitala träffar på olika sätt, främst i form av föreläsningar och modererade samtal.

Med syfte att nå ut till så många slöjdintresserade som möjligt fokuserar vi nu istället på att utbilda utbildare. Vi erbjuder fortbildning för pedagoger och utbildning i slöjdhandledning.

Demonstrationer, workshops och kurser i samband med utställningar och andra evenemang är fortfarande viktiga men blir en mindre del av verksamheten. Där det är möjligt sker våra slöjdmöten digitalt och där det inte går håller vi grupperna små. 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?