Hemslöjd

Hemslöjdskonsulenterna i Region Stockholm samordnar och utvecklar hemslöjdsområdet i hela länet. Vi bedriver samarbeten, program- och utställningsverksamhet, arkiv- och kulturmiljöarbete, insamlingar och pedagogisk utveckling. Vi förmedlar kunskap om hemslöjdens naturliga material och tekniker - för att öka medvetenheten om en hållbar utveckling av samhället.

Projektets tidslinje

Så arbetar vi med hemslöjd i Stockholmsregionen

Verksamheten är ett nav för kreativa människor som gillar att skapa med händerna. Vi skapar mötesplatser för hemslöjd, hantverk och näringsverksamhet samt verkar för slöjdens roll i en hållbar samhällsutveckling. Vi har ett särskilt fokus på barn och unga och arbetar för att bidra till ett mångfacetterat kulturutbud som ska nå ut i hela länet.

När vi inte längre kan mötas på en fysisk plats ordnar vi inspirerande och välbesökta digitala föreläsningar och tillfällen att slöjda tillsammans - fast digitalt. Genom samarbeten med hemslöjdsföreningar, studieförbund, föreningar och konsthantverkare samlar vi kunskap och hittar gränsöverskridande nya vägar att sprida ett hållbart verksamhetsområde till allmänheten, forskare och andra myndigheter.

Nämndens länskulturfunktioner inom biblioteksområdet, dans, cirkus, film, kulturarv, musik och hemslöjd verkar främjande och metodutvecklande inom sina respektive områden. Slöjd Stockholm finns kvar men vi ingår nu i Region Stockholms organisation. Vår avsändare kommer att vara Region Stockholm | Hemslöjd.

Kontakta oss gärna för samverkansprojekt, utställningar, utbildningar, kurser och förmedling av kontakter.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?