Filmstödkalendern

Under 2020 har Filminstitutet genomfört en stödöversyn av biograf-, visnings- och distributionsstöden. Under våren 2021 kommer nya stöd att presenteras och gå att söka. 

Flera stödgivare har på grund av covid-19 under 2021 omfördelat stöd från ordinarie stödomgångar till krisstöd. Krisstöden presenteras löpande och information skickas löpande ut i filmkonsulenternas nyhetsbrev. Information om krisstöd hittar du också på respektive stödgivares hemsida. 

Här är listan på deadlines för 2021 års stöd i Stockholms län. Har du frågor om listan eller förslag på stöd som saknas? Kontakta filmkonsulenten för visning och spridning Ulf Slotte.

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?