Finansiering och stöd

Det finns flera olika externa stöd som går att söka för att finansiera insatser och utveckling inom områdena visning och spridning samt barn och unga. Filmkonsulenterna på Region Stockholm kan finnas som konsultativt stöd kring finansieringsmetoder, utveckling av projektidéer och hjälpa till vid ansökningsprocesser.

Vi anordnar regelbundna nätverksträffar med fokus på finansieringsmetoder och personlig rådgivning. Filmkonsulenterna erbjuder också interna stöd och resurser för dig som vill utveckla filmverksamhet i länet.

Subvention av fortbildningar 

Filmkonsulenternas subventionerar våra målgruppers deltagande på utbildningar som andra arrangerar under förutsättning att utbildningen är relevant för att stärka filmområdet i länet. Ta kontakt med oss för intresse.  Vi subventionerar bland annat:

Här samlar vi några av de aktuella stöd som går att söka, viktiga datum för ansökningar samt vilka resurser som finns internt inom filmområdet.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?