Ansök till Europa Cinemas

Ansök till Europa Cinemas

Fram till den 15 september 2021 är det möjligt att ansöka om medlemskap i Europa Cinemas som är en del av Kreativa Europa. Europa Cinemas ger finansiellt stöd till sina medlemsbiografer och som medlem får du ta del av seminarier, fortbildningar och mycket annat.

För att bli medlem krävs att du som biograf visar en viss andel europeisk film och har en viss omfattning av verksamheten. Uppfyller du inte villkoren finns det istället möjlighet att bilda ett mini-nätverk av biografer som gemensamt uppfyller villkoren.

Europa Cinemas har idag 1134 medlemsbiografer i 685 städer runt om i Europa. Mer information om nätverket och ansökningsprocessen hittar du här https://www.europa-cinemas.org/en/activities/financial-supports/supports-for-programming-creative-europe-media (hemsidan är på engelska).

Är du intresserad av att blir en del av nätverket eller bilda ett mini-nätverk kan du ta kontakt med visningskonsulent Ulf Slotte för vägledning. Europa Cinemas har också en ansvarig kontaktperson för de nordiska länderna, Miila Norros som du hittar kontaktuppgifter till här https://www.europa-cinemas.org/en/team/europa-cinemas-en (Miila talar inte svenska men bra engelska).

Tillbaka till nyhetslistan film