Erbjudande från filmkonsulenterna

Under hösten 2021 erbjuder filmkonsulenterna kostnadsfria filmvisningar av filmen Slalom till kommuner som vill starta upp filmverksamhet till gymnasieskolor.

Sex, relationer och film 

Med start hösten 2021 erbjuder filmkonsulenterna, i samarbete med Smorgasbord Picture House och Fokusfilm, en filmsatsning riktad till gymnasieelever inom temat sexualitet, samtycke och relationer. Satsningen består av kostnadsfria visningar av filmen Slalom till de kommuner i länet som under hösten avser att starta upp skolbioverksamhet eller filmpedagogisk verksamhet för gymnasieskolor. Erbjudandet avser både visningar på biograf eller visningar online i klassrum och kan anpassas efter önskemål och behov.  

TEMAT: Sexualitet, samtycke och relationer 

Regeringen har infört nya examensmål i lärarutbildningarna som kommer att börja tillämpas med start höstterminen 2021. Därutöver förstärks ämnet i skolans läroplaner. Att se och samtala om filmer som på olika sätt berör sex, samtycke och relationer är ett utmärkt sätt att närma sig ett svårt, men viktigt, ämne.  

OM FILMEN: Slalom 

Den aktuella franska filmen, Slalom tar upp övergrepp inom idrottsvärlden specifikt, men också sexualitet, sexuella övergrepp och samtycke generellt. Filmen följer 15-åriga Lyz som genomlever slalomlik ambivalent tonårstid i franska alperna där hon utnyttjas av sin tränare. Filmen har under våren 2021 visats för flera gymnasieklasser och använts som utgångspunkt i vidare diskussioner i skolan kring ämnet sex, samtycke och relationer. Till filmen finns ett gediget samlat metod- och frågematerial utifrån olika ämnesingångar, till videokommentarer från sakkunniga, så som Advokatsamfundet, Amnesty, Polisen, RFSU och Rädda Barnen. Läs mer om filmen och handledningsmaterialet på www.slalomfilm.se 
 
Om din kommun är intresserad av erbjudandet, kontakta filmkonsulent Linda Lindgren.

Tillbaka till nyhetslistan film