[FILM] Webbinarie 6: Samverkan och resurser för film i kulturskolan

Webbinariet gästas av de regionala filmverksamheterna, Filminstitutet och FOMP (Föreningen film och mediepedagogik) som presenterar på vilka sätt de kan finnas som stöd och resurs för kulturskolans filmpedagoger.

Datum
Onsdag den 29 september 2021
Tid:
13:00-15:00
Plats:
Digitalt,

Presentationstext om webbinariet på grön bakgrund
På webbinariet får du också veta mer om regionala samarbeten kring film i kulturskolan och exempel på hur film kan knyta samman flera olika konstområden på en kulturskola. Som vanligt finns också utrymme för erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Dessutom en hel lista på var du hittar filmpedagogiska material, tips och kontakter!

Arrangemanget är en del av en digital fortbildningsserie, riktat till filmpedagoger på kulturskolorna. Det har tagits fram i samarbete med Det nationella nätverket för film i kulturskolan, Svenska Filminstitutet och Filmregionerna.

Webbinariet är kostnadsfritt. Varmt välkommen!

Anmäl dig i detta formulär