Nätverk för arrangörer

Konsulentenheten på Region Stockholm samordnar, tillsammans med Länsmusiken i Stockholm, ett nätverk med arrangörer och kultursamordnare i länet. Vi bjuder in till fyra nätverksträffar per år med fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt konsultativt stöd från länskulturfunktionerna.  Här kan du läsa mer om nätverket och anmäla dig till nästa träff.

Nästa nätverksträff för arrangörer

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?