Hitta en filmpedagog

Vill din kommun, skola eller verksamhet anlita en filmpedagog eller boka ett utbud av länets aktörer inom det filmpedagogiska området? Här finns några resurser dit du kan vända dig.

Fotograf: Fredrik Nordbladh

Filmcentrum är en centrumbildning som samlar fria professionella filmare och har ett arbetsförmedlande uppdrag. Föreningen samlar ett antal filmpedagoger som alla har kompetens, engagemang och utbildning inom olika områden.

Filmcentrum

Filmcentrum är en centrumbildning som samlar fria professionella filmare och har ett arbetsförmedlande uppdrag. Föreningen samlar ett antal filmpedagoger som alla har kompetens, engagemang och utbildning inom olika områden.  

Filmcentrum.se 

Kontaktperson: Nina Rahm, nina@filmcentrum.se

Kulturkatalogen 

Region Stockholm tillhandahåller en regional Kulturkatalog som riktar sig till kommun och skola i syfte att underlätta bokning av kulturutbud för barn och unga. Här hittar du aktuella utbud inom det filmpedagogiska området och även utbud som kan genomföras inom ramen för Skapande skola.

Tips och inspiration för det filmpedagogiska arbetet

Finansiering, resurser och fortbildningar inom det filmpedagogiska område

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?