Filmhandledningar och material

Det finns många resurser som erbjuder inspiration och konkreta tips på hur du kan arbeta vidare med film tillsammans med barn och unga. Det kan handla om tematiska filmsamtal, analys utifrån en specifik film eller om konkreta övningar i filmskapande. Vi listar några av de aktörer som erbjuder filmhandledningar, material och övningar i samtal, analys och eget skapande.

Bilden kommer från Filmriket

Svenska Filminstitutet 

Svenska Filminstitutet producerar regelbundet filmhandledningar som läggs ut på deras hemsida. Handledningarna ger tips och förslag på samtal kring teman, bildspråk, berättelser och karaktärer utifrån specifika filmer, men också utifrån teman intressanta för skolan som exempelvis nationella minoriteter, rättvisa, jämställdhet och demokrati. 

Svenska Filminstitutets fimlhandledningar

Fokusfilm.se - en del av Filmcentrum

Fokusfilm.se erbjuder eget handledningsmaterial till de filmer som finns i deras filmkatalog. 

Fokusfilm.se

Filmriket 

Filmriket erbjuder en gratis filmskola för dig som vill få inspiration och lära dig att utrycka dig med film. Filmrikets filmskola och utbildningsmaterial bygger på övningar för både elever och pedagoger och är framtagna utifrån läroplanen. Filmriket erbjuder också kortare filmhandledningar, med tematiska ingångar och diskussionsfrågor, till de filmer som går att strömma genom deras play-tjänst.  

Filmriket filmskola

Filmade handledningar 

Region Stockholm och Medioteket, som drivs av Stockholm stads utbildningsförvaltning, har i ett gemensamt projekt tagit fram filmade handledningar till filmerna Till drömmarnas land av Victor Lindgren och 438 dagar av Jesper Ganslandt. Handledningarna har ett tilltal direkt till eleverna och innehåller utvalda klipp med frågeställningar att arbeta vidare med i klassrummet efter filmvisning. 

Till drömmarnas land av Victor Lindgren

438 dagar av Jesper Ganslandt 

MIK för mig 

Statens Medieråd erbjuder ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Här hittar du färdiga lektionspaket med inriktning på ämnen som exempelvis sociala medier, källkritik, upphovsrätt och reklamfilm.

Statens Medieråds MIK (Medie- och InformationsKunnighet)

Tips och inspiration för det filmpedagogiska arbetet

Finansiering, resurser och fortbildningar inom det filmpedagogiska område

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?