[DANS] Digital Frukostträff

Utövare i Stockholmsregionen bjuds in till frukostträff av cirkus- och danskonsulenterna i Region Stockholm.

Datum
Torsdag den 17 juni 2021
Tid:
09:00-11:00
Plats:
Teams,

Fotograf Love Kjellson.jpg

Torsdag 17 juni 2021 anordnas en frukostträff för länets yrkesverksamma utövare inom cirkus och dans.

Träffen gästas av STADSRÖRA som arbetar med deltagarbaserade konstnärliga metoder, processer och uttryck i stadsplanering.

Kollektivet ENT berättar om den platsspecifika föreställningen Knekke Greine där de inspirerats av naturen som plats och barns lek.

Vi får även lyssna på arkitekturpedagog Amanda Larsson som genom projektet Magiska barnarkitekter skapar medborgardialog med barn och unga, och lyfter barnperspektivet i stadsutveckling.

Dessutom informerar Stockholms stad om sitt nya stöd för eget skapande, demokrati och folkbildning. Varmt välkommen önskar cirkus- och danskonsulenterna i Region Stockholm.

Anmäl dig genom webbformuläret