JUCK i Botkyrka

Under 2017 bjöd Botkyrka kommun in dans och performancegruppen JUCK för att stärka och lyfta all den dansglädje som finns i kommunen, men som ofta uttrycks i vardagsrum, framförallt hos många tjejer.

JUCK arbetade för att möjliggöra en starkare dansutveckling genom att agera förebilder och coacher för enskilda dansare och dansgrupper på olika platser i Botkyrka. PHASE, ett ungdomskompani bildades av ungdomar från olika dansverksamheter. Ambitionen är att kompaniet ska fortsätta att arbeta och utvecklas.

I november åkte de till La Place, hiphopcentret i Paris för ett utbyte. Året avslutades sedan i ett gemensamt dansmöte, i form av ett Dancecamp på Riksteatern. Ambitionen var att KOKO ledde till en modell, där Botkyrka kontinuerligt kan möjliggöra möten och arenor för dansutveckling även i framtiden.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?