Dansprogrammet

Dansprogrammet riktar sig till unga dansare mellan 16–25 år och vill stötta ungdomar som är intresserade av dans som möjlig profession. Deltagarna kommer från olika kommuner och har olika dansbakgrund.

De femton deltagarna träffas regelbundet på kvällar och helger under två terminer för att dansträna, träffa professionella dansare och koreografer och besöka scener och institutioner i Stockholmsområdet som presenterar scenkonst och dans. Deltagarna får också kunskap om bidragssystem, eget företagande och får ta del av nätverk och kontakter inom branschen. Inom ramen för programmet träffar de även andra yrkesgrupper som finns nära dansaryrket som tex: producenter, tekniker och scenpersonal.

Dansprogrammet handleds av de yrkesverksamma dansarna/koreograferna Emelie Empo Enlund och Cajsa Godée. Under hösten 2020 har deltagarna framförallt haft workshops i Dansens Hus dansstudio och också mött dansaren och skådespelaren Sepideh Khodarahmi.

På grund av restriktioner kring corona uteblev flera av Dansprogrammets träffar under senare delen av hösten men vissa träffar sker istället digitalt i början av 2021.

Under våren fortsätter Dansprogrammet och avslutas med en repetitionsperiod på Riksteatern där gruppen repeterar fram en produktion tillsammans med en koreograf. Våren kommer att avslutas med en turné till de kommuner som stöttar projektet där skolor, ungkulturhus och fritidsgårdar får möta de unga dansarna.

”Projektets målsättning är att bidra till ökad agens för de deltagande unga dansarna. Att de under ett år får extra stöd och engagemang kring att kultivera sin egen smak, vilja och dansteknik. Programmet ger access till olika rum där makt finns inom dansfältet och ger en omvärldsförståelse. Utgångspunkten för programmet är att ge de unga dansarna ett tryggt sammanhang fritt från skolsystemets bedömning där de kan utvecklas som individer och dansare. Förhoppningen är att deltagarna sedan vill söka sig vidare inom dansfältet och bli aktiva utövare med kännedom om fältet och kunskapen som behövs för att kunna delta, förändra och ta sig fram på det vis som de själva önskar. Exempel på resultat kan vara att de efter avslutat deltagande initierar egna projekt eller utbildar sig i olika kontext och eventuellt blir yrkesverksamma inom dansen.”

Projektledare Emelie Enlund

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?