Cirkusflätan

Region Stockholms cirkuskonsulent ingår numera i ett spännande treårsprojekt tillsammans med Region Östergötland och Region Västra Götaland. Det är ett interregionalt samarbete med målet att skapa ännu mer samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige.

För att ytterligare stärka cirkusen gör regionerna nu en gemensam satsning – för att skapa strukturer för fortsatt arbete och utveckling. Som första del skapas varsitt råd utifrån de tre prioriterade områdena i projektet: 

  • Det pedagogiska perspektivet
  • Utövarperspektivet
  • Arrangörsperspektivet

Cirkuskonsulenten i Region Stockholm leder arbetet kring arrangörsperspektivet – och i varje råd sitter representanter från alla tre regionerna. Vill du veta mer om Cirkusflätan går det bra att kontakta cirkuskonsulenten Lillemor Strand Bandmann.

Seminarium 2: Att börja arrangera cirkus – vilken lokal och plats har jag att utgå ifrån?

Välkommen till Cirkusflätan andra seminarium onsdagen den 26 maj kl 16-17.30. Seminariet sker digitalt i Teams. Läs mer under Bilagor på denna sida.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?