Länskulturkonsulenternas sidor

Stockholms kulturliv bidrar till att många vill bo i, verka i och besöka länet. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturella och kreativa näringar bidrar till att utveckla länet. Därför stödjer Region Stockholm länets kulturliv och kulturutövare, folkbildning- och föreningsliv.

Projektets tidslinje

Kulturen i länet ska främjas

Konsulentenheten arbetar långsiktigt främjande riktat till kommuner och aktörer inom verksamhetsområdena dans, cirkus, film och hemslöjd. Arbetet innebär att förmedla kontakter, ge konsultation, att bidra till och sprida ny kunskap inom respektive verksamhetsområde samt att genom erfarenhetsutbyte inspirera och bidra till lokal utveckling runt om i stockholmsregionen.

Konsulentenheten riktar arbetet till regionens kommuner och olika aktörer inom respektive verksamhetsområde. Den direkta kontakten med invånarna sker i nästa led varför konsulentarbetet oftast är mer infrastrukturellt inom verksamhetsområdena.

Vårt mål är att bidra till ett mångfacetterat kulturutbud i hela stockholmsregionen med fokus på barn och unga. Invånare i Stockholms län ska ges bättre förutsättningar att uppleva, lära och skapa.

Genom att samla konsulenter inom flera verksamhetsområden till en enhet kommer kontaktvägarna att bli rakare och erbjudandet till kommuner och aktörer kan stärkas. Konsulentenheten bildades 2021-01-01 och effekterna av samordningen kommer att börja synas under våren 2021.

Länets konsulentverksamheter

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?