Kultur och hälsa

Kultur och hälsa är ett område på framväxt. Kulturen kan lyfta det friska i människan och ge en mental paus från sjukdom och lidande. Region Stockholm investerar i konstgestaltningar i vårdmiljöer, stödjer kulturaktörer som verkar i vårdmiljö och driver forskningsprojekt om kulturens påverkan på hälsan.

VR-pedagogen Daniel Kemppi med ett barn som testar VR-teknik. Foto: Carin Tellström

 

Kultur är hälsofrämjande

Kultur är en av fyra kärnverksamheter i Region Stockholm. Alla invånare har rätt att ta del av kultur – även de som vistas inom vård och omsorg. Forskning visar att kultur kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet. Därför ska kulturen vara integrerad i hälso- och sjukvården och omsorgen i vårdkedjans olika delar. Genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop kan kultur komplettera traditionell medicinsk vård. 

Region Stockholms arbete med kultur och hälsa

Konst i vårdmiljö

Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta med konst i vårdmiljöer. På länets sjukhus och vårdmottagningar finns en av landets största samlingar av modern och samtida konst. Just miljön betyder mycket för patienter och deras anhöriga i mötet med vården och skapar även trivsel för personalen. 

Projektstöd kultur och hälsa

Region Stockholm erbjuder Projektstöd kultur och hälsa för att låta kulturutövare samarbeta mer långvarigt med en vårdgivare och inte bara som enstaka besök. Mottagare av Projektstöd kultur och hälsa riktar sin verksamhet primärt mot barn som vistas på sjukhus.

Beställningsbart kulturutbud

Region Stockholms arbete med området kultur och hälsa har från 2016 successivt ändrat inriktning till strategiska åtgärder inom området såsom metodutveckling, förmedling och förändrade arbetssätt, men också insatser av lite längre karaktär genom ett ökat kulturstöd kultur och hälsa. Syftet är att konst och kultur ska kunna bli en integrerad och naturlig del av vårdarbetet och att eftersträva kontinuitet. Som ett led i detta har det Beställningsbara utbudet för vård och omsorg minskats till förmån för det strategiska arbetet som ger större mervärde flera vårdtagare. En effekt av denna förändring är att det Beställningsbara utbudet för vård och omsorg inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form från och med 2021. ­

Kulturförvaltningens länskulturfunktioner

Tillsammans med staten ger Region Stockholm uppdrag till verksamheter att verka för spridning och främjande av dans, cirkus, teater, musik, scenkonst och film. Konsulentverksamheterna har hemvist på kulturförvaltningen och arbetar med fokus på barn och unga.

Läs mer om länskulturfunktionernas arbete inom fältet kultur och hälsa.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Inom Region Stockholm finns Kompetenscentrum för kultur och hälsa som är en del av regionens satsning på kultur och hälsa. Centrumet ska stimulera till samarbeten mellan vård och omsorg, kulturliv och forskning så att konst och kultur bättre kan komplettera länets vård och omsorg. En viktig uppgift är att sprida forskning och kunskap, och utveckla nya arbetsmetoder så att fler kan dra nytta av kulturens effekter. 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa bidrar till ny forskning och nya arbetssätt och skapar forum som gör det möjligt för olika yrkesutövare att mötas. Dessutom bidrar centrumet till att stärka kulturinnehållet inom vård och omsorg i form av kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal respektive kulturutövare, men också i styrande dokument.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa en del av Region Stockholms ordinarie verksamhet sedan 2018.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?