Kultur och hälsa i vård och omsorg

Genom att erbjuda kulturaktiviteter i våra vårdmiljöer kan människor få en mental paus från det som bara handlar om sjukdom. I fokus för landstingets kulturuppdrag står barnsjukvården, äldreomsorgen, hospice och psykiatrin. Vi kallar denna verksamhet Kultur och hälsa i vård och omsorg.

Foto: Anna Molander. Syntolkning: Bild på två clowner i sjukhusmiljö.

Kultur är hälsofrämjande

En effekt av kultur kan vara att förbättra den fysiska och mentala hälsan. Genom att se människan som en helhet, där psyke och kropp hänger ihop, går det att bygga på de faktorer som håller oss friska. Då kan kultur vara ett effektivt komplement till konventionell medicinsk vård. Inom landstinget så är också den konst som finns i landstingets ett sätt att skapa stimulerande miljöer. Genom kulturaktiviteter som musikprogram, konstvandringar eller eget skapande kan människor få en mental paus från det som bara handlar om sjukdom.

Kulturprogram för alla åldrar inom vården

Landstinget erbjuder över hundra kulturprogram inom musik, teater, dans och film för långvarigt sjuka barn och vuxna inom vården. Fokus ligger särskilt på barnsjukvården, äldreomsorgen, hospice och psykiatrin.

Programmen är kostnadsfria för landstingets verksamheter, men erbjuds också till ett subventionerat pris för barn- och äldreomsorg som drivs i kommunal och privat regi.

Konst ger stimulerande vårdmiljöer

Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö. Konsten bidrar till att skapa stimulerande vårdmiljöer och betyder mycket för patienters och deras anhörigas möte med vården. Genom att erbjuda konstvandringar kan personalen stimulera patienterna till aktivitet och rörelse, väcka nyfikenhet och ha något att samtala kring.

Landstinget satsar på kultur och hälsa

Det nyetablerade Kompetenscentrum för kultur och hälsa har som uppdrag att sammanföra kulturutövare, vårdgivare och forskningsområdet. Syftet är att verka för ett långsiktigt arbete med kultur i vården. Under 2018 etableras Kompetenscentrum inom Stockholms läns landsting.