Kultur i utveckling

Region Stockholms kulturstrategi ska vägleda kommuner och regionala kulturaktörer i arbetet med kulturfrågor.

Kulturstrategi för Stockholmsregionen bidrar till kreativ utveckling

Genom kulturstrategin för Stockholmsregionen vill Region Stockholms visa hur sociala och kulturella värden tillsammans kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Och lyfta fram hur konsten och kulturen kan bidra till en kreativ utveckling i regionen. Catharina Fogelström berättar om arbetet med kulturstrategin i filmen nedan:

Syntolkning: Catharina Fogelström filmad i halvfigur utomhus och grafik om kulturstrategins innehåll.

Mer om Kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Möjlighet att få hjälp

Länets kulturliv och kommuner har möjlighet att få hjälp och rådgivning av kulturförvaltningen när de arbetar i olika samverkansprojekt. Region Stockholm stöttar också den regionala utvecklingen genom ekonomisk stöd till organisationer som:

Transit - mötesplats för kulturutövare

Transit Kulturinkubator fungerar som en kreativ mötesplats för filmare, dansare, musiker, konstnärer och scenkonstnärer. Tanken är att ge dem möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla sina idéer. Det kan handla om allt från själva konstnärsutövandet till marknadsföring och verksamhetsutveckling.

Filmbasen - coachar unga filmare

Filmbasen är Stockholms läns mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare. Filmbasen erbjuder talangutveckling, professionell coaching och projektstöd för filmare i Stockholms län. Filmbasen arrangerar också workshops och kurser för att utveckla unga filmares förmåga att driva egna filmprojekt.

Kreativa Stockholm

Kreativa Stockholm är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer som stödjer utvecklingen av den kulturella sektorn i länet. Arbetet samordnas av Region Stockholms kulturförvaltning i samarbete med Region Stockholms förvaltning för Tillväxt- och regionplanering samt med Länsstyrelsen.