Kultur för barn och unga prioriteras

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och en övervägande andel av de kulturstöden ska gå till verksamheter för barn och unga. Landstingets länskulturfunktioner har ett varierat utbud inom film, kulturhistoria, litteratur, dans, musik och slöjd som kan beställas av vårdgivare i hela länet.

Bibliotek Dieselverkstaden Foto Anna Molander

Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Det innebär att en övervägande andel av de externa ekonomiska kulturstöden ska gå till verksamheter för barn och unga.

Genom landstingets uppdrag till olika länskulturfunktioner skapas ett program- och innehållsutbud som är särskilt riktat till barn och unga. Se externa länkar.

  • Film Stockholm
  • Slöjd Stockholm
  • Regionbibliotek Stockholm
  • DIS / Dans i Stockholms stad och län
  • Länsmusiken
  • Stockholms läns museum

Alla verksamheter inom Stockholms läns landsting ska arbeta med att stärka barn och ungas rättigheter enligt vår handlingsplan för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter. Vårt arbete syftar till att förbättra bemötande av barn och unga, att ge information samt att öka barns och ungas inflytande.