Konst i vårdmiljö

Region Stockholm tar genom kulturförvaltningen hand om konsten i länets vårdmiljö. Det innebär att vi projektleder nya konstprojekt och tar hand om regionens konstbestånd som består av över 60 000 konstverk. Konsten är en del av mötet med vården.

Konstnärlig gestaltning av Christoffer Paues Foto: Anna Molander

Viktigt med konst i vårdmiljö

Konst och kultur har betydelse för vår fysiska och mentala hälsa. Konsten som finns på sjukhus och i andra vårdmiljöer ska bidra till att skapa stimulerande miljöer. Just miljön betyder mycket för patienter och deras anhöriga i mötet med vården.

Kulturförvaltningen erbjuder även konstvandringar till personalen så att de kan väcka nyfikenhet kring konsten, stimulera patienterna till aktivitet och rörelse, och ha något att samtala kring.

Offentlig konst en del av vårt kulturarv

Vårdmiljöerna rymmer i dag en fantastisk konstskatt. Den offentliga konsten är del av vårt gemensamma kulturarv. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60 000 konstverk. Många av verken är integrerade i miljön. De finns i tak, i hissar, i trappräcken, på inomhus- och utomhusgårdar. Konsten kan ibland ha en rent praktisk funktion. Den kan till exempel fungera som lekskulpturer för barn eller göra det enklare för patienter och anhöriga att hitta i olika lokaler. Men konstens huvudsakliga syfte är att vara just konst.

Procentregeln finansierar ny konst inom Region Stockholm

När Region Stockholm bygger nytt ska två procent av kostnaderna användas till konstnärlig gestaltning. Detta kallas för procentregeln. Och tack vare den har Region Stockholm idag en av landets största och mest mångfacetterade samlingar av offentlig konst.

Konstavdelningens uppgifter

Avdelningen för konst på kulturförvaltningen arbetar med projektledning av konstnärlig gestaltning. Det betyder att utse och projektleda nya konstnärer när de får i uppdrag att gestalta nya eller ombyggda sjukhusavdelningar.

Konsten i vårdmiljöer har särskilda krav på sig och Region Stockholms kulturförvaltning utgår alltid från den plats där konsten ska placeras. Konstnärer från olika länder och kulturer ska finnas representerade och konsten ska helst vara av olika material, uttryck och tekniker. Utöver det har konstnären fria händer. Idag finns inom Region Stockholm en av landets största bestånd av modern och samtida konst. Avdelningen för konst arbetar även med förvaltande av denna konstskatt.

Utlysning av nya konstprojekt

När nya konstprojekt ska utlysas så görs det enligt en särskild rutin. Det hela inleds med att Kulturförvaltningen får en beställning från ett byggprojekt. Därefter sker följande:

  • En arbetsgrupp bildas. Den består av representanter från verksamheten, byggprojektet och kulturförvaltningens konstavdelning.
  • Kulturförvaltningen annonserar ut att det finns ett konstuppdrag som alla verksamma konstnärer är välkomna att söka.

Ett hjälpmedel för hantering av de hundratals ansökningar som kommer in vid varje ansökning är Konstnärsbasen där konstnärer kan skapa konto och registrera CV och bilder digitalt.