Konst i vårdmiljö

Stockholms läns landsting, genom kulturförvaltningen, tar hand om konsten i länets vårdmiljö. Det innebär att vi projektleder nya konstprojekt och tar hand om landstingets konstbestånd, drygt 60.000 konstverk.

Konstnärlig gestaltning av Christoffer Paues Foto: Anna Molander

Därför är det viktigt med konst i vårdmiljö

En effekt av kultur kan vara att förbättra den fysiska och mentala hälsan. Genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop går det att bygga på de faktorer som håller oss friska. Då kan kultur vara ett effektivt komplement till konventionell medicinsk vård.

Offentlig konst är en del av vårt gemensamma kulturarv

Vårdmiljöerna rymmer en fantastisk konstskatt. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60.000 konstverk. Många av verken är integrerade i miljön: i tak, i hissar, i trappräcken, på inomhus- och utomhusgårdar. Konsten kan ibland ha en rent praktisk funktion som lekskulpturer för barn eller konst som hjälper till med orienteringen i lokalerna. Konstens huvudsakliga syfte är att vara just konst.

Procentregeln finansierar ny konst i landstinget

Den så kallade procentregeln är en förutsättning för ny konst. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig nybyggnation skulle användas till konstnärlig gestaltning. 1971 blev det beslutat att även landstinget skulle tillämpa procentregel,  med upp till två procent! Tack vare det har Stockholms läns landsting idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst.

Projektledning av konst är en del av byggprojekten

Avdelningen för konst på kulturförvaltningen arbetar med projektledning av konstnärlig gestaltning och med förvaltande av konstinnehavet. Konst i vårdmiljöer ställer speciella krav och vi utgår alltid från den plats där konsten ska placeras. En god spridning när det gäller material, uttryck och tekniker eftersträvas, liksom att konstnärer är representerade med utgångspunkt från ett mångfaldsperspektiv. Idag finns i Stockholms läns landsting en av landets största bestånd av modern och samtida konst.

Nya konstprojekt utlyses

När kulturförvaltningen får beställning från byggprojektet sätt en grupp bestående av representanter från verksamhete, byggprojektet och konstavdelningen ihop. Därefter utlyser vi konstuppdrag. Alla verksamma konstärer är välkomna att söka. Ett hjälpmedel för hantering av de hundraltals ansökningar som inkommer vid varje ansökning är Konstnärsbasen där konstnärer kan skapa konto och registrera CV och bilder digitalt.