Film Stockholm

Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. Vi är en del av Region Stockholms kulturförvaltning och har uppdrag från Region Stockholms kulturnämnd och Svenska Filminstitutet.

Film Stockholm finns för dig som gör film, ser film och visar film. Vi är ett resurscenter, mötesplats och samordnare för filmpedagogik, filmproduktion och visning- och spridning i hela länet. Till oss kan du vända dig när du vill starta upp ett projekt eller verksamhet, få stöd, rådgivning eller bara bolla en bra idé. Vår avdelning för filmpedagogik och visningsfrågor hittar du i Fatburen, Södermalm i Stockholm.

Vårt arbete är inriktat på att samordna, stödja och utveckla aktörer inom länet som önskar tillhandahålla ett filmkulturellt utbud. Till dessa aktörer hör kommuner, skolor och fritidsverksamheter, föreningar och studieförbund, biografer och visningsarrangörer samt film- och mediekulturella organisationer och filmpedagoger med egen verksamhet.

Vill du söka stöd för ett filmprojekt vänder du dig till vår personal på Filmbasen i Alby. Där kan du få olika former av stöd för ditt filmprojekt: ekonomisk, tekniskt och via mentorskap genom vår avdelning för talangutveckling och ung filmproduktion. Du kan också fördjupa dina kunskaper genom workshops, seminarium, och nätverka på våra olika event.