Dans Cirkus

Region Stockholm Dans Cirkus arbetar för att skapa nyfikenhet och förståelse för dans och cirkus och stödja nya och befintliga arrangörer. Vårt uppdrag är att stärka dans- och cirkuskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform och utveckla dansens och cirkusens infrastruktur i länet.

Syntolkning: Fyra dansare i en galleria.

Dans Cirkus är möter kulturaktörer och kulturhandläggare runt om i länet.

Om vårt uppdrag

  • Stärka och utveckla dansens och cirkusens nätverk i staden och hela länet.
  • Öka intresset för den professionella dans- och cirkuskonsten genom att bland annat förmedla föreställningar och erbjuda subventioner.  
  • Arbeta rådgivande och verka för att fortbilda arrangörer.
  • Skapa möjlighet till utveckling för professionella utövare.


Danskonsulenterna

Danskonsulenterna kan hjälpa till med rådgivning och subvention vid inköp av dansföreställningar samt medverkan vid arrangemang av dansprojekt och konferenser.

Cirkuskonsulenten 

Cirkuskonsulentverksamheten har som uppgift att verka för att barn och unga i Stockholms län ska få möta cirkuskonsten. Detta genom att förmedla cirkusföreställningar med scenkonststöd och genom coachning, stöd och fortbildning.

Arrangera ett eget seminarium Prata Dans och Cirkus i din kommun eller nätverk

Vill du få verktygen för att kunna prata om upplevelser av dans och cirkus? Dans- och cirkuskonsulenterna erbjuder en workshop på temat. 
 
 
Scenkonststöd är ett subventionsstöd som kan sökas av kommunerna
 
Som arrangör i en kommun i länet finns scenkonststödet som är en subvention på 50 %. Boka via E-tjänsten senast den 15 oktober för föreställningar under våren och 15 mars för föreställningar under hösten.