Konsten på plats

Den 22 augusti ordnar Region Stockholm ett seminarium om konsten på nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Kulturförvaltningen har bjudit in personer från flera olika yrkeskategorier att berätta hur de arbetat med, och varit delaktiga i, att få konsten på plats. Konstnärer, arkitekter, vårdpersonal och projektledare från kulturförvaltningens avdelning för konst berättar om samverkan, utmaningar och intentionerna med konsten på det nya sjukhuset. Representanter från några av vårdens verksamheter kommer att berätta hur det är att arbeta omgiven av konst.

Datum
Torsdag den 22 augusti 2019
Tid:
13:00-16:00
Plats:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Sune Bergströms Aula,

Vad är det som händer den 22 augusti?

Den 22 augusti ordnar Region Stockholms kulturförvaltning ett seminarium om konsten på nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vi har bjudit in personer från flera olika yrkeskategorier att berätta hur de arbetat med, och varit delaktiga i, att få konsten på plats. Konstnärer, arkitekter, vårdpersonal och projektledare från kulturförvaltningens avdelning för konst berättar om samverkan, utmaningar och intentionerna med konsten på det nya sjukhuset. Representanter från några av vårdens verksamheter kommer att berätta hur det är att arbeta omgiven av konst.

Vilka vänder sig seminariet till?

Det vänder sig till personer som arbetar på sjukhuset, vårdpersonal och personer som vill veta mer om hur man planerat och tänkt gällande konsten. Det vänder sig även till personer i byggbranschen, arkitekter, konstnärer och till de som på olika sätt arbetar med konst i offentlig miljö.

Varför erbjuder vi det här seminariet?

Konstprojektet på det nya sjukhuset är en stor satsning och vi vill synliggöra tankarna om konsten och alla de perspektiv som belyses i och med att den kommer på plats. Bygget, arkitekturen, driften och inte minst vårdverksamheten. Den miljö vi omges av på ett sjukhus är viktig både för personal och patienter. Det är väldigt specifika förutsättningar att skapa konst för vårdmiljö och det vill vi lyfta med samtalen och berättelserna den 22 augusti. 

Anmälan via webbformulär