Dialogmöte Kulturstrategin

Den 12 juni 2018 antog Stockholms läns landstingsfullmäktige RUFS 2050 innehållande kulturstrategi för Stockholmsregionen. Nu är det dags att förverkliga strategin. Kulturförvaltningen bjuder in till dialogmöte.

Datum
Fredag den 26 oktober 2018
Tid:
09:00-15:00
Plats:
Plats meddelas i programmet som skickas ut i september.,

Lägg till denna händelse i min kalender.

Välkommen att höra hur landstingets kulturförvaltning kommer leda arbetet med strategin och diskutera hur du som företrädare för länets kommuner, kulturliv eller civilsamhälle kan delta i och dra nytta av genomförandet.

Inbjudan riktar sig till dig som tidigare har deltagit i framtagande av kulturstrategin. En detaljerad inbjudan med program skickas ut i början av september.

OSA gärna redan nu till info.kultur@sll.se.
Upp till 3 personer från varje remissinstans är välkomna.

Eva Bergquist
Förvaltningschef