Konst i vårdmiljö

Nya Karolinska Solna-projektet är den hittills största satsningen på konst i offentlig vårdmiljö i Sverige. Totalt har 118 miljoner kronor avsatts för konst i enlighet med den så kallade procentregeln. Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med den konstnärliga gestaltningen.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholm driver arbetet med den konstnärliga gestaltningen på Nya Karolinska Solna (NKS). Det är det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige.

Syfte

Konsten ska ha en positiv inverkan på alla besökare – inte minst patienterna. Konsten ska tillföra mänskliga värden och bidra till en miljö som känns omhändertagande och stimulerande.

Vem påverkas och tidplan

Konstnärer bjuds in att söka uppdragen löpande. Kulturförvaltningen arbetar med Skanska och ansvariga för verksamheten på Nya Karolinska Solna för att säkra kvalitet och tidplan.

Konsten har en central roll

Konsten ska tillföra mänskliga värden och bidra till en miljö som känns omhändertagande och stimulerande.

Vi skapar ett stort antal fasta gestaltningar direkt för sjukhuset. Dessutom flyttar vi konst från det gamla sjukhuset och köper in ett tusental nya verk. Vi vill erbjuda ett tvärsnitt av svensk samtidskonst och även visa upp det rika kulturarv som Region Stockholms konstsamling innehåller.

Historiskt konstprojekt

Kulturförvaltningen driver arbetet med den konstnärliga gestaltningen inom Nya Karolinska Solna-projektet. NKS är det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige.

Skanska Healthcare AB står för byggnationen av Nya Karolinska Solna. De är också beställare och köpare av de fasta konstnärliga gestaltningarna. Därför står Skanska Healthcare AB som part i avtal med anlitade konstnärer. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med den konstnärliga gestaltningen.

Första konstbroschyren klar

Se och läs om konsten i del 1 här.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!