Konst i nya tunnelbanan

Tunnelbanan ska byggas ut och i arbetet kommer den konstnärliga gestaltningen att vara en viktig del.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Nu när tunnelbanan ska byggas ut kommer den konstnärliga gestaltningen att vara i fokus igen. Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

Syfte

Vi vill bygga vidare på den tradition som Stockholms tunnelbana har – konst som en del av stationernas helhetsutformning. Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

Vem påverkas och tidplan

Byggstart 2019. Utbyggnaden av de olika tunnelbanedelarna beräknas ta cirka sex till åtta år.

Stockholms tunnelbana är berömd för den omfattande satsningen på konst och är internationellt känd som "Världens längsta konstutställning". Mer än 150 konstnärer har hittills bidragit till att ge Stockholms tunnelbana sitt unika uttryck.

Nu när tunnelbanan ska byggas ut kommer den konstnärliga gestaltningen att vara i fokus igen. Vi vill bygga vidare på den tradition som Stockholms tunnelbana har: konst som en del av stationernas helhetsutformning. Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

De nya stationerna ska ha gestaltningsmässiga kvaliteter som gör miljön minnesvärd för tillfälliga besökare och intressant att vistas i för återkommande resenärer. Ansvarig för utbyggnaden är Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Omfattande utbyggnad under flera år

De tunnelbanesträckor som ska byggas ut är Akalla till Barkarby station, Kungsträdgården till Nacka och Söderort, Odenplan till Arenastaden och Fridhemsplan till Älvsjö.

Region Stockholm ansvarar för den omfattande utbyggnaden av tunnelbanan. Totalt blir det elva nya stationer och två mil nya spår.

Förutsättningar för konstnärlig gestaltning

Den konstnärliga medverkan kom in tidigt  i planeringen och ska vara en integrerad del i hela byggprocessen. Det sker genom nära samverkan mellan konstnär, arkitekt, byggentreprenör och tekniska konsulter. Konstnären ska vid behov medverka vid projekteringsmöten, byggmöten med mera. 

Kraven på materialval är höga. Konstverken ska vara tåliga mot vandalism, klotter och generellt ha hög materialbeständighet.

Konsten i dagens tunnelbana

T-Centralen var i slutet av 1950-talet den första stationen som utformades i samarbete med konstnärer. När Röda linjen planerades hade idéerna om konstnärlig gestaltning blivit etablerade och så gott som alla stationer som togs i drift fick någon form av konstnärlig gestaltning.

Flera stationer, exempelvis Hornstull och Östermalmstorg, visar en långt driven ambition att låta den arkitektoniska och konstnärliga utformningen samverka till en rumslig helhet. Ett sådant synsätt präglar utbyggnaden av tunnelbanan från 1970-talet och framåt.

Under 1970- och 80-talet anlitades konstnärer för att skapa en konstnärlig helhetsgestaltning av varje station längs Blå och Röd linje. Konstnärerna kom in i processen i ett tidigt skede och utformade tillsammans med arkitekterna en gemensam vision för varje station med en typstation som utgångspunkt. Varje station gavs ett unikt och mångfacetterat uttryck vilket bidrar starkt till att Stockholms tunnelbana idag både är en turistattraktion och en reseupplevelse för vardagsresenären.

Läs mer på sll.se, Konsten i kollektivtrafiken

Läs mer om konsten på nyatunnelbanan.sll.se.   

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?