Konst på Danderyds sjukhus

En ny årsring med konst har lagts till de befintliga på Danderyds sjukhus. Omfattande ny- och ombyggnationer har gjort sjukhuset till ett av Sveriges modernaste, redo att möta det ökande behovet av vård i länet.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Kulturförvaltningen ansvarar för arbetet med den konstnärliga gestaltningen för akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus. I en miljö som präglas av såväl väntan som intensitet ska den konstnärliga gestaltningen vara snabbt avläsbar eller kräva tid beroende på plats och situation.

Syfte

Här ska konsten bidra till att skapa estetiskt genomtänkta miljöer där patienten sätts i fokus. Den för in ett personligt tilltal, engagerar och stimulerar samt erbjuder rum för lugn och reflektion. En känsla av trygghet och omhändertagande kan påskynda tillfrisknande.

Vem påverkas och tidplan

Ett utmärkande drag för den nya akutvårdsbyggnaden är en aldrig sinande aktivitet och ett ständigt flöde av människor. Verksamheten pågår dygnet runt och året om. En god förståelse för de speciella omständigheter som kännetecknar verksamheten är avgörande i arbetet med den konstnärliga gestaltning.

En ny årsring med konst har lagts till de befintliga på Danderyds sjukhus.

Omfattande ny- och ombyggnationer gör sjukhuset till ett av Sveriges modernaste, redo att möta det ökande behovet av vård i länet. Samtidigt görs en stor satsning på konst. Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna och med kompletterande inköp av färdiga verk.

Både den nya akutvårdsbyggnaden, de ombyggda vårdavdelningarna och godsmottagningen har fått konst som gestaltats speciellt för platsen och verksamheten. I samband med de senaste satsningarna har tolv konstnärer medverkat till att skapa platsspecifika verk som präglar både den invändiga och den utvändiga miljön.

Den nya konsten speglar vår tid

Varje konstnärligt gestaltningsuppdrag har utlysts offentligt med hundratals intresseanmälningar som följd. Många konstnärer uppskattar att få medverka i ett sammanhang där deras konst möter människor med olika bakgrund.

Engagemanget är stort. Samtidigt som konstnärerna har mycket att förhålla sig till så har de också en stor konstnärlig frihet. Rumsliga förutsättningar, miljökrav och sjukvårdens specifika
behov kan vara både utmanande och inspirerande. Ibland leder det till nya konstnärliga lösningar och idéer.

Som patient eller anhörig befinner man sig ofta i en utsatt situation. Ett av sjukhusets
främsta mål är därför att patienter och anhöriga ska känna sig trygga och säkra och
få bästa möjliga vård och behandling. I den kliniska vårdmiljön spelar konsten en viktig
roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till
en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är dessa mjuka värden som är konstens stora
potential. Den bidrar också till en attraktiv arbetsplats för personalen.

Ett rikt kulturarv att vårda och förvalta

På sjukhuset finns även äldre konst. De äldsta verken är från 1950- och 60 talen då
sjukhuset var nytt. Därefter har årsring lagts till årsring med konst från olika tider. Konsten
utgör ett rikt kulturarv att ta vara på och utveckla vidare.

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?