Kultur

Landstinget bidrar till att stärka regionens kulturliv och att sprida kulturen till områden och grupper som annars har svårt att nås av kulturupplevelser. Därför arbetar vi med strategisk samordning av länets kulturresurser, ekonomisk stödgivning till kultur- och föreningslivet, projektledning av konstnärliga gestaltningar i vårdmiljö och kultur och hälsa i vård och omsorg.

Kulturen ska nå ut i hela länet

Kulturförvaltningen hanterar landstingets och kulturnämndens uppdrag och mål för kultur i regionen. Landstingets är huvudman för sex länskulturfunktioner som samfinansieras med staten. Landstinget är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.

Kontakt

Kulturförvaltningen
Besöksadress:
Fatburen
Södermalmsallén 36, plan 3,
118 27 Stockholm

Postadress:
Box 38204
100 64 Stockholm

Telefon: 08-123 378 00
info.kultur@sll.se
registrator.kultur@sll.se
www.kultur.sll.se