Kultur

Stockholms kulturliv bidrar till att många vill bo i, verka i och besöka länet. Genom ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturella och kreativa näringar bidrar till att utveckla länet. Därför stödjer Region Stockholm länets kulturliv och kulturutövare, folkbildning- och föreningsliv.

Genom stöd till kultur och föreningsliv bidrar Region Stockholm till att öppna nya världar i en växande, kreativ och hållbar stockholmsregion. Vårt kulturstöd går till en mångfald av röster, scener och konstnärliga uttryck i vårt län.

Vi vet att konst bidrar till att skapa mänskliga och trygga offentliga rum och kan öka välbefinnandet. Konst berikar mötet med kollektivtrafiken och vårdmiljöerna. Exempel på detta är världens längsta konstutställning - i Stockholms tunnelbana - och den konstsatsning med samtida svenska konstnärer som finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

När Stockholm fortsätter att växa är Region Stockholms mål att fortsätta bidra till ett dynamiskt kulturliv för invånare och besökare.

Kulturen ska nå ut i hela regionen

För kultur finns olika e-tjänster: Ansökan av kulturstöd, katalog för scenkonstutbud och kultur till skolan samt konstnärsdatabas är några exempel.

Kontakt

Kulturförvaltningen
Besöksadress:
Fatburen
Södermalmsallén 36, plan 3
118 27 Stockholm

Postadress:
Box 38204
100 64 Stockholm

Telefon: 08-123 378 00
info.kultur@sll.se
registrator.kultur@sll.se
www.kultur.sll.se