Kultur

Genom stöd till kultur och föreningslivet bidrar Region Stockholm till att öppna nya världar i en växande, kreativ och hållbar stockholmsregion. Vårt kulturstöd går till en mångfald av röster, scener och uttryck inom dans, film och konst i länet. Region Stockholm ger bidrag till en bred kulturverksamhet inklusive till folkbildningsaktörer och föreningsliv. Vi är också huvudfinansiär för Konserthuset Stockholm och Kungliga filharmonikerna.

Kulturen ska nå ut i hela regionen

Kulturförvaltningen hanterar Region Stockholms och kulturnämndens uppdrag och mål för kultur i regionen. Region Stockholm är huvudman för sex länskulturfunktioner som samfinansieras med staten. Region Stockholm är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.

Kontakt

Kulturförvaltningen
Besöksadress:
Fatburen
Södermalmsallén 36, plan 3
118 27 Stockholm

Postadress:
Box 38204
100 64 Stockholm

Telefon: 08-123 378 00
info.kultur@sll.se
registrator.kultur@sll.se
www.kultur.sll.se