Stöd till företagare i samband med coronaviruset

Är du företagare och behöver stöd? Här får du information om vart du kan vända dig och om Region Stockholms insatser för att regionens företagare ska få det stöd som krävs med anledning av coronaviruset. Sidan uppdateras regelbundet med nyheter och färsk information.

Region Stockholms insatser och åtgärder för näringslivet

Region Stockholms insatser och åtgärder för näringslivet 

Region Stockholm mobiliserar för att möta behov och underlätta för näringslivet samt att inom befintliga uppdrag och verksamhet ställa om och skynda på processer för att mildra effekterna av coronaviruset.

 • Affärsrådgivning till företag inom besöksnäringen
  I ett EU-finansierat samverkansprojekt mellan Region Stockholm och Almi Stockholm Sörmland, erbjuds kostnadsfri affärsrådgivning, individuell eller i grupp, till företag inom besöksnäringen. Läs mer på Region Stockholms webbplats (sll.se)
 • Företagsjour
  Almi erbjuder en företagsjour för snabb rådgivning samt information om vilka stödinsatser som finns att få för små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Kontakta Almis kundtjänst: 0771-55 85 00 och läs mer på Almis webbplats
 • Ställ frågor och kom med inspel
  Region Stockholm har en funktionsbrevlåda där du som företagare, eller aktör, kan ställa frågor och komma med inspel: e-post corona.trf@sll.se

Indirekt stöd till företag

 • Anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling 
  Finansiering för projekt som bidrar till hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling. Stöd kan beviljas till kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar och i övrigt om sökanden tydligt visar att projektet inte syftar till att direkt stödja enskild näringsidkare eller enskild person. Läs mer och ansök

Aktuella nationella stödinsatser

 • Omsättningsstöd för handelsbolag 
  Regeringen inför ett omsättningsstöd för handelsbolag som har minst en fysisk person som delägare och som har drabbats av ett större omsättningstapp till följd av pandemin. Information finns på Regeringens webbplats
 • Utvecklingscheckar till företag inom natur– och ekoturism Tillväxtverket erbjuder utvecklingscheckar som ska bidra till att öka natur- och ekoturismföretags förmåga att utveckla och ställa om sin verksamhet. Utvecklingschecken kan exempelvis användas till rådgivningsinsatser, kompetensutvecklingsinsatser, affärs- och produktutveckling eller hållbarhetscertifieringar av verksamheten. Ansökningar tas in löpande till och med 30 juni 2021 eller så länge pengarna räcker. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.
 • Vinnova öppnar en utlysning för omställning av en bransch eller ett samhällsfenomen i spåren av pandemin.
  Projekten ska utgå från de nya behoven som uppstår på grund av pandemin och bidra till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6–12 månader. Ansökningar ska vara inom ett av områdena: kollektivt resande, kultur, rehabilitering på distans, social oro. Sista anmälningsdag är den 11 maj 2021. Till utlysningen hos Vinnova
 • Regeringens samlade åtgärder
  De åtgärder för företagare som regeringen har vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige hittar du här. Åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med *. Informationen på sidan uppdateras fortlöpande. 

Region Stockholms övriga insatser

 • Regional samverkan
  Samverkan pågår i befintliga regionala samverkansstrukturer och Region Stockholm medverkar i en särskilt tillsatt regional samverkansgrupp tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholm Business Region. Dialoger sker även löpande med Tillväxtverket, SKR och Näringsdepartementet.

 • Dialogsamtal
  Samtliga dialogsamtal med branscher och näringsliv, tidigare lägesbeskrivningar och statistik finns här, samt kommunfördjupningar som du hittar här:

Vänd dig hit för råd och stöd

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?