Samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Riket är indelat i sex sjukvårdsregioner enligt beslut av riksdag och regering. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård. Samverkan inom sjukvårdsregionen utövas genom samverkansnämnden.

Region Gotland och Region Stockholm logotypeDagordningar, handlingar och protokoll i Samverkansnämnden           Stockholm-Gotland

Sammanträdeshandlingar år 2020 

Sammanträdeshandlingar år 2019

Sammanträdeshandlingar år 2018

 

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland sammanträder cirka fyra gånger per år. Samverkansnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Dagordning till sammanträden läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Protokoll publiceras senast 14 dagar efter mötet.

 

Dagordningar, handlingar och protokoll före år 2018

Sammanträdeshandlingar för Samverkansnämnden Stockholm-Gotland före år 2017 är inte publicerade på hemsidan. Om du vill ha tillgång till dessa kontakta nämndens sekreterare eller hälso- och sjukvårdsförvaltningens registratur registrator.hsf@sll.se.

 

Förtroendevalda i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Ledamöter i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Ersättare i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland

 

Regionala prislistor 2020 

Utomlänsprislistor år 2020 för Stockholm-Gotlandregionen. Prislistorna är fastställda av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland och gäller från och med den 1 januari 2020.

 

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland Utomlänsprislista 1 januari 2020

Bilaga 1 Utomlänsprislista Nord DRG-CC 2020

Bilaga 2 Utomlänsprislista Karolinska Universitetssjukhuset 2020

Bilaga 3 Utomlänsprislista St Eriks ögonsjukhus 2020

Bilaga 4 Utomlänsprislista Södersjukhuset Handkirurgi 2020

Bilaga 5 Utomlänsprislista Övrig öppenvård 2020

Bilaga 6 Utomlänsprislista Ambulans-och helikoptertransporter 2020

Bilaga 7 Utomlänsprislista SLSO-psykiatrisk vård 2020

Bilaga 8 Utomlänsprislista Hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin 2020

Bilaga 9 Utomlänsprislista psykiatrisk specialistvård Gotland 2020

Bilaga 10 Utomlänsprislista biobank 2020

 

Arkiverade prislistor för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland 

Länk till arkiverade utomlänsprislistor