Vallentuna - Kårsta

Vi skickar löpande ut information till de som blir berörda av våra arbeten längs med Roslagsbanan. Här kan du hitta våra senaste utskick och aktuell information som rör sträckan Vallentuna - Kårsta.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi kommer att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Kommande arbeten under våren 2021

Trafiken är igång och vi är tillbaka och jobbar efter ledigheten. Arbetstiderna är vardagar mellan klockan 07.00 – 19.00 för de arbeten som är utanför spårområdet. De arbeten som återstår vid spårområdet kommer vi att utföra nattetid när inga tåg går. Det betyder att maskiner rör sig i och utanför spåret även under nattetid. Vid extra bullrande arbeten skickar vi ut sms och uppdatera vår webbplats.

På sträckan mellan Vallentuna och Lindholmen återstår främst arbeten med att återställa mark och så gräs. Mellan Lindholmen och Kårsta kommer vi fortsätta arbetena med spåruppbyggnad. Under våren påbörjar vi även de förberedande arbetena med ombyggnationen av Frösunda station där vi ska bygga ett mötesspår och en mittperrong. Etableringen i Lindholmen kommer vara kvar och arbetena kommer att utgå därifrån. Det innebär att maskiner och lastbilar kommer vara i rörelse stora delar av dygnet.

201218 Arbeten efter årsskiftet.pdf

200901 Höstens arbete Vallentuna.pdf

200831 Nattarbete Lindholmen.pdf

200813 Nu stänger vi övergången vid Lindholmen.pdf

200701 Nattarbete Vallentuna_Lindholmen.pdf 

200624 Spontning vid Ormsta station.pdf

200605 Trafikavstängning och arbetstider 2020.pdf

200520 Rörelse vid etableringen Lindholmen.pdf

200123 Bussvändslinga Ormsta.pdf

200123 Förberedande arbeten för etablering Lindholmen.pdf

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?