Senaste bygginformationen

Vi skickar löpande ut information till de som blir berörda av våra arbeten längs med Roslagsbanan. Här kan du hitta våra senaste utskick samt senaste informationen som rör sträckan Täby kyrkby - Kragstalund.

  1. Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi kommer att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Arbeten vecka 48:

När trafiken startar på Roslagsbanan i december kommer all trafik att gå på det västra spåret mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Det spåret och bullerskärmarna där är på plats och vi fortsätter att bygga bullerskärmarna mellan spåren. Vi är också i full gång med att lägga spåret på östra sidan. Detta spår kommer inte vara i bruk förrän mitten av mars. Fram till dess är all trafik på det västra spåret.

Vid Jarlabanke monterar vi under veckan räcken och fortsätter att färdigställa gång- och cykelvägen.  

Vid broläget på Adolf Lemons väg kommer vi under veckan att arbeta med gång- och cykelvägen på östra sidan av spåret. Vi kommer även bland annat att montera räcken, armera och gjuta. Under januari kommer gång- och cykelvägen att öppnas.

Vid Lokevägen kommer vi under början av veckan att behöva göra några mindre sprängningar. Alla sprängningar aviseras med ljudsignal. Vi kommer under veckan även bland annat att arbeta med grundläggning (schakt), armeringen, spårbyggnation och höga bullerskärmar.
Lokevägen är nu avstängd för all trafik och öppnar för gång – och cykeltrafik under februari 2021. För biltrafik är övergången permanent stängd. 

Vi kommer stänga av gång- och cykelvägen norr om övergången vid Bylevägen upp till Kragstalund station för att fälla träd. Gång och cykelvägen kommer vara avstängd från fredag 27 november till måndag 14 december. Läs mer om rekommenderade gång- och cykelvägar under avstängningen i utskicket 201124 Gång- och cykelväg avstängd till Kragstalund.pdf.

Längs hela sträckan fortsätter vi återuppbyggnaden av järnvägsanläggningen. Det arbetet består bland annat av:

  • Kontaktledningsfundament
  • Kanalisationsarbeten
  • Uppfyllnad med spårmakadam
  • Byggnation av räls
  • Spårnära bullerskärmar
  • Montera stängsel

Helgarbete 28 - 29 november

På lördag och söndag kommer vi att arbeta klockan 07.00 – 19.00 med kontaktledning- och signalarbeten utmed hela sträckan Täby kyrkby station till Kragstalund.

Läs mer om våra nya arbetstider fram till trafikstarten i december i utskicket 201021 Jarlabankes väg öppnar.pdf 

201019 Lokevägen tillfälligt avstängd.pdf

200827 Arbetstider hösten 2020.pdf

200828 Spårriktare i Täby kyrkby.pdf

200819 Skolstart augusti 2020.pdf

2006003 Förlängda arbetstider.pdf

200623 Nu stänger vi Hembergavägen.pdf

200507 Sprängning vid Jarlabankes väg.pdf

200507 Sprängning vid Lokevägen.pdf

200429 Intensifierade abeten vid Lokevägen.pdf

200130 Spontning vid Snöbärsgränd.pdf

200123 Trafikomläggningar vid Lokevägens järnvägsövergång.pdf

191218 Nyhetsbrev Täby kyrkby dec/jan.pdf

191218 Avstängt vatten Jarlabankes väg.pdf

191203 Nyhetsbrev Täby kyrkby.pdf

191128 Täby kyrkby, Trädfällning Lokevägen.pdf

191118 Kvällsarbete Bussvändslingan.pdf

191114 Torgnyvägens arbeten tillfälligt stoppade.pdf

191114 Helgarbete vid tillfälliga busshållsplatser.pdf

191114 Lokevägen avstängd.pdf

191111 Tillfällig väg Torgnyvägens.pdf

191023 Omledning av cykelväg och flytt av cykelställ.pdf