Senaste bygginformationen

Vi skickar löpande ut information till de som blir berörda av våra arbeten längs med Roslagsbanan. Här kan du hitta våra senaste utskick samt senaste informationen som rör sträckan Täby kyrkby - Kragstalund.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi kommer att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Nattarbete Täby kyrkby 3-5 februari

Under nätterna mot onsdag, torsdag och fredag denna vecka kommer vi att arbeta mellan klockan 01.20 – 04.00 när tågtrafiken är avstängd. Vi kommer använda oss av en spårgående maskin för att flytta material från en plats till en annan. 

Spårspring i Täby kyrkby

Under kvällar och helger har vi problem med att personer tar sig in på arbetsområdet och genar över spårområdet i Täby kyrkby. Det händer på flera platser och framför allt vid den stängda övergången vid Hembergavägen.

Säkerheten kring järnvägen bygger på att alla respekterar signaler och skyltar utmed banan. Att stå, gå eller gena över spåret är alltid förenat med livsfara. Förutom att utsätta sig själv för livsfara, skapar även spårspring förseningar som påverkar tusentals personer, varje dag. 

Det är olagligt att vistas i spårområdet enligt 9 kap. 1§ Järnvägslagen: "Utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd får inte någon beträda spårområdet för järnväg utom på platser där det klart framgår att allmänheten har tillträde." Förbudet är belagt med böter.

Varje dag arbetar vi för att alla i Täby kyrkby ska kunna röra sig säkert nära och över järnvägen. Respektera stängsel, skyltar och signaler och kom ihåg att vara rädd om dig!

Kommande arbeten under våren 2021

Nu är tågtrafiken igång och våra arbetstider framöver är vardagar mellan klockan 07.00 – 19.00. Vid extra bullrande arbeten eller vid arbeten som utförs på avvikande tider kommer vi att skicka ut sms och uppdatera webbplatsen.

Vi fortsätter arbetet med spåruppbyggnad samt bullerskärmar på östra sidan av spåret. Det betyder att det området fortsatt är en byggarbetsplats med maskiner som kommer röra sig utmed spåret. Vi kommer även börja med återställningsarbeten samt sätta upp stängsel och belysning.

Vid Jarlabankes väg kommer vi fortsätta med färdigställandet av bron. Räcken och belysning ska upp samt utformningen ska utföras.

Gång- och cykelvägen vid Adolf Lemons väg/Snöbärsgränd öppnade den 11 januari. Efter öppnandet kommer det fortsatt vara arbeten kvar med asfaltering, räcken, planteringar samt utformning. Vi kommer därför tidvis behöva stänga delar av gång- och cykeltunneln. Trappan upp från tråget mot Adolf Lemons väg samt den anslutande gångvägen beräknas öppna till sommaren.

Även gång- och cykelvägen på östra sidan om järnvägen från tunneln vid Adolf Lemons väg/Snöbärsgränd förbi Jarlabankes väg ner till Täby kyrkby station kommer färdigställas och öppnas till sommaren. Fram till dess kommer vägen användas som byggväg.

I februari kommer Lokevägen öppna för gång- och cykeltrafik. Fram till öppningen kommer vi arbeta med bland annat gjutning, asfaltering, installation av hiss och utformning av bron.

Norr om Lokevägen upp mot Kragstalund kommer vi utföra en del förberedande arbeten så som trädfällning och stubbrytning.

210201 Förbjudet beträda spårområdet.pdf

210108 Gång- och cykelväg Adolf Lemon öppnar.pdf

201214 Täby kyrlby Arbeten efter årsskiftet.pdf

201021 Jarlabankes väg öppnar.pdf 

201019 Lokevägen tillfälligt avstängd.pdf

200827 Arbetstider hösten 2020.pdf

200828 Spårriktare i Täby kyrkby.pdf

200819 Skolstart augusti 2020.pdf

2006003 Förlängda arbetstider.pdf

200623 Nu stänger vi Hembergavägen.pdf

200507 Sprängning vid Jarlabankes väg.pdf

200507 Sprängning vid Lokevägen.pdf

200429 Intensifierade abeten vid Lokevägen.pdf

200130 Spontning vid Snöbärsgränd.pdf

200123 Trafikomläggningar vid Lokevägens järnvägsövergång.pdf

191218 Nyhetsbrev Täby kyrkby dec/jan.pdf

191218 Avstängt vatten Jarlabankes väg.pdf

191203 Nyhetsbrev Täby kyrkby.pdf

191128 Täby kyrkby, Trädfällning Lokevägen.pdf

191118 Kvällsarbete Bussvändslingan.pdf

191114 Torgnyvägens arbeten tillfälligt stoppade.pdf

191114 Helgarbete vid tillfälliga busshållsplatser.pdf

191114 Lokevägen avstängd.pdf

191111 Tillfällig väg Torgnyvägens.pdf

191023 Omledning av cykelväg och flytt av cykelställ.pdf

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?