Regional utveckling

Stockholms län är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Regionen står inför stora utmaningar de kommande åren kopplade till miljö, befolkningstillväxt, integration, bostäder och infrastruktur.

Landstinget har en viktig roll som ansvarig för den övergripande regionala planeringen i länet. Arbetet tar avstamp i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen beskriver den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 och med utblick mot 2050. Visionen är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Landstinget ansvarar även för landsbygden och skärgårdens utveckling.

Hanna Wiik

Förvaltningschef, tillväxt och regionplaneförvaltninen
Förvaltningschef, tillväxt och regionplaneförvaltninen
Telefon
08-123 130 00

Jessica Andersson

Avdelningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Avdelningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Helena Reinhagen

Kommunikationschef, Tillväxt och regionalplaneförvaltningen
Kommunikationschef, Tillväxt och regionalplaneförvaltningen
Telefon
08-123 130 00

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar för att stärka Stockholmsregionens attraktivitet och landstingets roll i utvecklingen. Det gör vi genom en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Kontakt

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Norra Stationsgatan 69

Postadress:
Stockholms läns landsting
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm

Telefon:
08-123 130 00
E-post: registrator.trf@sll.se

Receptionens öppettider är helgfri vardag 08:00 - 16:45. Öppettiderna gäller även dag före röd dag.