Presskontakter

Centrala pressfunktioner

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

För frågor om sjukvård och hälsa. Telefonjour dygnet runt.

Regionledningskontoret

För koncernövergripande frågor, inklusive styrning och ledning, ekonomi, miljö samt forskning och utveckling. Telefonjour dygnet runt.

Hälsa och vård

Kultur

Fastigheter

Revision

Politiska partier