Presskontakter

Centrala pressfunktioner

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

För frågor om sjukvård och hälsa. Telefonjour dygnet runt.

Regionledningskontoret

För koncernövergripande frågor, inklusive styrning och ledning, ekonomi, miljö samt forskning och utveckling. Telefonjour dygnet runt.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

För frågor om tunnelbanans utbyggnad. Gå in på nyatunnelbanan.sll.se för aktuella kontaktuppgifter

Hälsa och vård

Kultur

Fastigheter

Revision

Politiska partier