Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningens pressbilder är fria att användas i print och på webben. Ange alltid fotografens namn vid publicering. Om ingen fotograf är angiven, använd Foto: Region Stockholm. För frågor om SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och beslut i trafiknämnden kontakta trafikförvaltningens presstjänst på 08-123 315 50.

Trafikförvaltningens presstjänst

Suss Forssman Thullberg

Kommunikationschef

Fotograf: Danish Saroee

Claes Keisu

Presskommunikatör

Fotograf: Gustav Kaiser

Elin Lindström

Presskommunikatör

Fotograf: Gustav Kaiser

Henrik Palmér

Sektionschef för intäkter

Fotograf: Gustav Kaiser

Helene Jakobsson

Affärsområdesansvarig

Fotograf: Gustav Kaiser

Johan Nordgren

Varumärkesansvarig

Fotograf: Gustav Kaiser

Andreas Strömberg

Kommunikationsstrateg

Fotograf: Gustav Kaiser

Trafikförvaltningens ledning

David Lagneholm

Förvaltningschef

Fotograf: Gustav Kaiser

Sara Catoni

Chef ledningsstaben och biträdande förvaltningschef, trafikförvaltningen

Fotograf: Gustav Kaiser

Amanda Svensson

Tillförordnad chef trafikavdelningen

Fredrik Cavalli Björkman

Tillförordnad chef teknikavdelningen

Fotograf: Danish Saroee

Jens Plambeck

Chef strategisk utveckling

Fotograf: Danish Saroee

Josefin Wäneland

Tillförordnad chef investeringsprojekt

Lotta Hörnfeldt-Jonsson

HR-chef

Fotograf: Gustav Kaiser

Tomas Källberg

IT-direktör

Fotograf: Gustav Kaiser

Catharina Strömsten

Chef för verksamhetsstyrning och ekonomi

Fotograf: Danish Saroee

Suss Forssman Thullberg

Kommunikationschef

Fotograf: Danish Saroee

Pelle Rytterlund

Säkerhetsdirektör (adjungerad)

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?