Trafikförvaltningen

Pressbilderna är fria att användas i print och webb. Ange alltid fotografens namn vid publicering. Om ingen fotograf är angiven, använd Foto: Stockholms läns landsting. För frågor om SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och beslut i trafiknämnden kontakta SL:s presstjänst på 08-686 15 50.

Trafikförvaltningens presstjänst

Claes Keisu

Presskommunikatör

Fotograf: Anna Molander

Lovisa Åbom

Presskommunikatör

Fotograf: Andreas Lundberg

Christian Hoffmann

Presskommunikatör

Fotograf: Andreas Lundberg

Hanna Wilkinson

Presskommunikatör

Fotograf: Anna Molander

Thomas Silvander

Affärsförvaltare

Fotograf: Andreas Lundberg

Henrik Palmér

Sektionschef för intäkter

Fotograf: Andreas Lundberg

Trafikförvaltningens ledning

Fredrik Cavalli Björkman

Chef för trafikavdelningen

Björn Holmberg

Avdelningschef ledningsstaben

Charlotte Ahlström

chef inköp och upphandling

Catharina Strömsten

chef för verksamhetsstyrning och ekonomi