Regionråd

Regionrådens pressbilder är fria att användas i print och på webben. Ange alltid fotografens namn vid publicering. Om ingen fotograf är angiven, använd Foto: Region Stockholm. För fler bilder, kontakta pressfunktionen via press@sll.se eller 08-123 131 48.

Regionråd

Irene Svenonius (M)

Finansregionråd

Fotograf: Anna Molander

Anna Starbrink (L)

Hälso- och sjukvårdsregionråd

Fotograf: Anna Molander

Kristoffer Tamsons (M)

Trafikregionråd

Fotograf: Anna Molander

Gustav Hemming (C)

Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd

Fotograf: Anna Molander

Charlotte Broberg (M)

Fastighets- och serviceregionråd

Fotograf: Anna Molander

Ella Bohlin (KD)

Vårdutvecklingsregionråd

Fotograf: Anna Molander

Tomas Eriksson (MP)

Miljö- och kollektivtrafikregionråd

Fotograf: Anna Molander

Tobias Nässén (M)

Vård- och valfrihetsregionråd

Fotograf: Anna Molander

Regionråd i opposition