Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningens pressbild är fri att användas i print och på webben. Ange alltid fotografens namn vid publicering.

Hanna Wiik

Chef Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Fotograf: Anna Molander