Patientnämndens förvaltning

Patientnämndens förvaltnings pressbild är fri att användas i print och på webben. Ange alltid fotografens namn vid publicering.

Steinunn Ásgeirsdóttir

Förvaltningschef

Fotograf: Anna Molander