Avtal, refinansiering och kostnader för NKS

Nya Karolinska Solna, NKS, är en viktig del av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården, som genomförs för att möta framtidens vårdbehov och fortsatt ge patienterna en god vård. Avtalet för NKS arbetades fram av NKS-förvaltningen med hjälp av externa experter och beslutet togs av ett enigt landstingsfullmäktige, som det då hette, i juni 2010. Avtalet löper fram till och med 2040. Byggnationen av NKS är genomförd inom den i avtalet fastställda kostnads- och tidsramen. Ett tilläggsavtal avseende refinansiering av NKS tecknades i juni.

Nuvarande regionstyrelsen, dåvarande landstingsstyrelsen beslutade 22 maj 2018 att ge dåvarande landstingsdirektören i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal till OPS-avtalet för refinansiering av NKS. Ett sådant avtal är nu klart och bidrar till sänkta kostnadsbedömningar för NKS. I OPS-avtalet finns det en indexklausul som är kopplat till konsumentprisindex. Den innebär sänkta kostnader med cirka 2 miljarder kronor över avtalsperioden. 

Refinansieringen innebär sänkta kostnader som ger ytterligare cirka 2,1 miljarder i lägre kostnader. Refinansieringen innebär också en engångsamortering på 3 miljarder.

Så här såg kostnadsbedömningen ut när OPS-avtalet tecknades i juni 2010 samt de därefter tillkommande kostnaderna

  • Byggkostnad enligt OPS-avtalet: 14,5 miljarder kronor
  • Tilläggsavtal: 1,7 miljarder kronor
  • Övriga bygginvesteringar som inte ingår i OPS-avtalet: 2,3 miljarder kronor
  • Totalt för att bygga Nya Karolinska: 18,5 miljarder kronor
  • Tillkommer medicinteknik och annan teknisk utrustning: 4,3 miljarder kronor
  • Totala kostnader för att bygga och utrusta: 22,8 miljarder kronor- Totala kostnader för att bygga, utrusta och underhålla sjukhuset till 2040 enligt avtalets beräkningar: omkring 61 miljarder kronor


Läs mer om vad de olika kostnadsposterna avser

Förändringar i kostnadsbedömningen juni 2018

Indexklausul och refinansieringseffekter

  • Justering för indexklausul -2,0 miljarder
  • Refinansiering -2,1 miljarder
  • Tillkommer finansiella kostnader för engångsamortering
  • Totala kostnader för att bygga, utrusta och underhålla sjukhuset till 2040 efter justering för indexklausul och refinansiering beräknas till cirka 57 miljarder kronor.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?