Efterfrågat material

Här samlas snabba genvägar till material och korta fakta kring olika delar av Region Stockholms verksamhet.

Om det nya coronaviruset

Det är en allmän spridning av coronaviruset i Stockholms län.

Mer information om det nya coronaviruset

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är med sina 149 ledamöter Region Stockholms högsta beslutande instans.

Läs om regionfullmäktige

Budget - Region Stockholm

Budgeten är Region Stockholms viktigaste styrdokument. Den beskriver mål, satsningar och ekonomiska ramar under ett år. Budgeten, som beslutas av regionfullmäktige, anger också inriktningen för vad Region Stockholms verksamheter ska uppnå under perioden.

Allt om Region Stockholms budget 2019

Budget 2020 behandlas i regionfullmäktige 19 och 20 november 2019

Framtidens hälso- och sjukvård

För att möta framtidens vårdbehov genomför Region Stockholm nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på totalt 42 miljarder kronor ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. 

Ny struktur för akut vård

Framtidens hälso- och sjukvård

Nya Karolinska Solna

Avtal, refinansiering och kostnader för NKS

Avtal, tidplan och kostnader för Nya Karolinska Solna

Frågor och svar om Nya Karolinska Solna

Statistik medarbetare

Statistik om medarbetare i Region Stockholms egna verksamheter. Samtliga siffror är exklusive Locums medarbetare.

Statistik om medarbetare i Region Stockholm

Fakta om SL och länet - rapport

I "Fakta om SL och länet" finns basfakta om SL-trafiken. Här hittar du bland annat information om antal av- och påstigningar på stationerna, säsongsvariationer i resandet, ålder, kön samt kollektivtrafikens marknadsandelar. Rapporten publiceras en gång per år.

Fakta om SL och länet

Kollektivtrafikens utveckling

Befolkningsökningen i Stockholmsregionen ökar belastningen på alla trafiksystem i regionen. I takt med att Stockholm växer måste kollektivtrafiken hålla jämna steg för att miljövänliga, punktliga och tillgängliga resor ska kunna erbjudas även framöver.

Läs om Region Stockholms satsningar på kollektivtrafiken

Riktlinjer för reklam och evenemang i SL-trafiken

Läs hela dokumentet (pdf)

SL:s kundundersökningar

Varje månad genomför SL en kundundersökning som ger en bild av hur nöjda resenärerna är med kollektivtrafiken. Det handlar om allt från punktlighet, störningsinformation och rengöring till trängsel, personalens bemötande och trygghet.

Senaste rapporterna för upplevd kvalitet i kollektivtrafiken

Region Stockholms logotyp och grafiska profil

Behöver du hjälp med en logotyp eller fråga kring den grafiska profilen är du välkommen att kontakta: digitalkommunikation@sll.se