Irene Svenonius (M)

Finansregionråd

Telefon
08-737 41 31

Anna Starbrink (L)

Hälso- och sjukvårdsregionråd

Kristoffer Tamsons (M)

Trafikregionråd

Telefon
08-737 41 23

Tobias Nässén (M)

Vård- och valfrihetsregionråd

Charlotte Broberg (M)

Fastighets och serviceregionråd

Gustav Hemming (C)

Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd

Ella Bohlin (KD)

Vårdutvecklingsregionråd

Mobiltelefon
070-737 43 21

Tomas Eriksson (MP)

Miljö- och kollektivtrafikregionråd

Mobiltelefon
073-668 16 74

Talla Alkurdi (S)

Oppositionsregionsråd

Jens Sjöström (S)

Oppositionsregionråd

Aida Hadzialic (S)

Oppositionsregionråd

Anna Sehlin (V)

Oppositionsregionsråd

Telefon
070-737 41 20

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?