Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 28 januari 2020

Dag:
Tisdag den 28 januari 2020
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av val av ledamöter och ersättare till vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0006

 • 4.

  Anmälan av sammanträdestider för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2020

  VKN 2019-132

 • 5.

  Närvarorätt vid vårdens kunskapsstyrningsnämnds sammanträden för politiska sekreterare, personalföreträdare och övriga

  VKN 2019-0011

Beslutsärenden

 • 6.

  Genomförandeplan för primärvårdsstrategi

  VKN 2019-0221

 • 7.

  Ansökan om ett av fyra uppdrag om nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador

  VKN 2019-0217

 • 8.

  Yttrande över remiss - Regionrevisorernas delrapport 2019 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0205

 • 9.

  Yttrande över remiss - Nationellt vårdprogram och standardiserade vårdförlopp (SVF) för prostatacancer

  VKN 2019-0218

 • 10.

  Yttrande över remiss av Motion 2019:14 av Catarina Wahlgren m.fl. (V) om att starta en akademisk vårdcentral med särskilt fokus på kvinnors hälsa och vårdbehov

  VKN 2019-0208

 • 11.

  Yttrande över remiss av Motion 2019:44 av Ing-Marie Elfström m.fl. (S) om att utreda behoven av utbildning och ökade insatser för patienter med vestibulit

  VKN 2019-0195

 • 12.

  Yttrande över remiss av Motion 2019:48 av Tara Twana (S) om utökad kunskap samt förbättrade vårdinstanser rörande huvudvärksjukdomar

  VKN 2019-0204

Anmälningsärenden

Informationsärenden

 • 14.

  Information om jämställdhetsrapporten

 • 15.

  Nationellt prioriteringscentrum

Övrigt

 • 16.

  Förvaltningen informerar

 • 17.

  Övriga frågor