Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 26 maj 2020

Dag:
Tisdag den 26 maj 2020
Tid:
13:00
Plats:
Nämdö, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2020-05-26

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Informationsärenden

 • 11.

  Lägesrapport - Familjär Hyperkolesterolemi (FH)

 • 12.

  Information om det pågående arbetet med diabetesplanen

Övrigt

 • 13.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 14.

  Förvaltningen informerar

 • 15.

  Övriga frågor