Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 25 augusti 2020

Dag:
Tisdag den 25 augusti 2020
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2020-08-25

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Informationsärenden

 • 10.

  Regionalt cancercentrum (RCC) informerar

Övrigt

 • 11.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor