Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 21 september 2020

Dag:
Måndag den 21 september 2020
Tid:
13:30
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2020-09-21 

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Informationsärenden

 • 11.

  Karolinska Comprehensive Cancer Center (CCC)

Övrigt

 • 12.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 13.

  Förvaltningen informerar

 • 14.

  Övriga frågor