Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 20 oktober 2020

Dag:
Tisdag den 20 oktober 2020
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2020-10-20

Dagordning

 • 1.

  Upprop och val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Informationsärenden

 • 7.

  Sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers sjukdom

Övrigt

 • 8.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Övriga frågor