Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 20 april 2020

Dag:
Måndag den 20 april 2020
Tid:
13:30
Plats:
Gjörwellsalen,landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Anmälningsärenden

 • 3.

  Anmälan av månadsrapporter för februari och mars 2020 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2020-0032

 • 4.

  Övriga anmälningsärenden

  VKN 2020-0082

Informationsärenden

 • 5.

  Prioriteringscentrum – nationell resurs för stöd till prioriteringar

 • 6.

  Information om Corona

 • 7.

  Statistik för 1177

 • 8.

  Utmaningar inom läkemedelsområdet under corona-pandemin

 • 9.

  Cancer och Covid 19. Lägesrapport från ett organisations- och patientperspektiv

 • 10.

  Lägesrapport - Familjär Hyperkolesterolemi (FH)

Övrigt

 • 11.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Övriga frågor