Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 19 februari 2020

Dag:
Onsdag den 19 februari 2020
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Verksamhetsberättelse 2019 för vårdens kunskapsstyrningsnämnd

  VKN 2019-0015

 • 4.

  Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet

  VKN 2020-0010

 • 5.

  Yttrande över remiss - Plan för införande av kategoristyrt inköpsarbete i Region Stockholm

  VKN 2019-0222

Informationsärenden

 • 6.

  Återrapport om besvarande remisser gällande nationell högspecialiserad vård

 • 7.

  Mål, roller och ansvar för aktörer involverade i vården av patienter med sällsynta sjukdomar

Övrigt

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor