Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 19 februari 2020

Dag:
Onsdag den 19 februari 2020
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2020-02-19

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 6.

  Återrapport om besvarande remisser gällande nationell högspecialiserad vård

 • 7.

  Mål, roller och ansvar för aktörer involverade i vården av patienter med sällsynta sjukdomar

Övrigt

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Övriga frågor