Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 17 mars 2020

Dag:
Tisdag den 17 mars 2020
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 2020-03-17

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 17.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 18.

  Förvaltningen informerar

 • 19.

  Övriga frågor