Sammanträde i vårdens kunskapsstyrningsnämnd den 17 mars 2020

Dag:
Tisdag den 17 mars 2020
Tid:
13:00
Plats:
Skärgårdssalen, landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Årsberättelse läkemedel 2019

  VKN 2020-0038

 • 4.

  Primär HPV-screening från 23 år i Region Stockholm inom screeningprogrammet för livmoderhalscancer

  VKN 2020-0033

 • 5.

  Yttrande över remiss - Screening för X-bunden adrenoleukodystrofi (X-ADL)

  VKN 2019-0216

 • 6.

  Yttrande över remiss - ändringar i PKU-föreskrifter

  VKN 2020-0034

 • 7.

  Yttrande över remiss - Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kritisk benischemi

  VKN 2020-0053

 • 8.

  Yttrande över remiss - Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Höftledsartros

  VKN 2020-0054

 • 9.

  Yttrande över remiss - Personcentrerat och sammanhållet vårdförlppp Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  VKN 2020-0055

 • 10.

  Yttrande över remiss - Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Reumatoid artrit (RA)

  VKN 2020-0056

 • 11.

  Yttrande över remiss - Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni

  VKN 2020-0057

 • 12.

  Yttrande över remiss - Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis

  VKN 2020-0058

 • 13.

  Yttrande över remiss - Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA

  VKN 2020-0059

 • 14.

  Yttrande över remiss - Läkemedelverkets framställan om höjning av avgifterna i förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

  VKN 2020-0065

 • 15.

  Svar på skrivelse från Britt-Mari Canhasi (SD) om cancerköer i Region Stockhlm

  VKN 2020-0031

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 17.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 18.

  Förvaltningen informerar

 • 19.

  Övriga frågor